Mea­Lin­gua muka­na Lap­peen­ran­nas­sa Wil­li Idea -yri­ty­si­dea­kil­pai­lus­sa. Mea­Lin­gua pää­si 39 hyvän idean jou­kos­ta vii­den par­haan finaa­liin. Mea­Lin­gua poik­ke­si mer­kit­tä­väs­ti muis­ta, tek­no­lo­gia­pai­not­tei­sis­ta lii­kei­deois­ta. Vaik­ka Mea­Lin­guan tavoit­tee­na on jonain päi­vä­nä olla myös mobii­li­so­vel­lus, oli pää­osin insi­nöö­reis­tä koos­tu­van mies­raa­din vai­kea ymmär­tää, mik­si lap­set eivät oppi­si kie­liä pel­käl­lä mobii­li­so­vel­luk­sel­la. Kie­len oppi­mi­nen kui­ten­kin on aina vuo­ro­vai­ku­tus­ta oikeas­sa elä­mäs­sä oikei­den ihmis­ten kans­sa. Kie­len oppi­mi­sen edel­ly­tys on koh­taa­mi­nen ja ihmi­sen tar­ve sosi­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen.

Mea­Lin­gua menes­tyi hie­nos­ti sijoit­tuen vii­den par­haan jouk­koon ja menes­tys­ta­ri­na jat­kuu…