Vahva äidinkieli kielten omaksumisen pohjana

Äidin­kie­li on ihmi­sen iden­ti­tee­tin kivi­jal­ka. Se on sydä­men, tun­tei­den ja ajat­te­lun kie­li, se vah­vis­taa oman kult­tuu­rin tun­te­mus­ta ja sitei­tä omaan kie­liyh­tei­söön. Äidin­kie­li on se kie­li, joka opi­taan ensin ja johon samais­tu­taan. Kak­si­kie­li­sel­lä on itsel­lään oikeus…

lue lisää

MeaLingua englanniksi – tule mukaan!

Espoon Ola­ris­sa aloit­taa englan­nin kie­li­nen Mea­Lin­gua-ker­ho maa­nan­tai­sin 14.9. alkaen klo 10.00-10.45. Ker­ho kokoon­tuu kym­me­nen ker­taa ja hin­ta on 160,- Kysy lisää ja ilmoit­tau­du 029 300 5350 tai lomak­keel­la. Ker­ho­mai­nos-englan­ti

lue lisää

Englannin kielikerho alkaa

Espoon Ola­ris­sa aloit­taa englan­nin kie­li­nen Mea­Lin­gua-ker­ho lau­an­tai­sin 11.4. alkaen klo 10.00-10.45. Ker­ho mak­saa 12,50/kerta ja kevääl­lä voi osal­lis­tua niin mon­ta ker­taa kuin halu­aa. Ker­ho päät­tyy 23.5. Kysy lisää ja ilmoit­tau­du 045 807 3222 tai lomak­keel­la.…

lue lisää
MeaLingua on nukke joka seikkailee maailmalla

MeaLingua on nukke joka seikkailee maailmalla

Mea­Lin­gua on roh­kea ja rei­pas edel­lä­kä­viä. Mea on maa­il­man­kan­sa­lai­nen, joka sopeu­tuu eri­lai­siin kult­tuu­rei­hin, ymmär­tää nii­tä ja osaa kie­liä. Mea antaa lap­sel­le suvait­se­vai­sen ja kie­li­tai­toi­sen roo­li­mal­lin, joka sel­viy­tyy maa­il­mal­la ja hyväk­syy toi­set ihmi­set.…

lue lisää
MeaLingua Willi Idea-finalisti

MeaLingua Willi Idea-finalisti

Mea­Lin­gua muka­na Lap­peen­ran­nas­sa Wil­li Idea -yri­ty­si­dea­kil­pai­lus­sa. Mea­Lin­gua pää­si 39 hyvän idean jou­kos­ta vii­den par­haan finaa­liin. Mea­Lin­gua poik­ke­si mer­kit­tä­väs­ti muis­ta, tek­no­lo­gia­pai­not­tei­sis­ta lii­kei­deois­ta. Vaik­ka Mea­Lin­guan tavoit­tee­na on jonain päi­vä­nä olla…

lue lisää

Kaikkien aikojen ensimmäiset MeaLingua-hoitajat koulutukseen!

Kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­set Mea­Lin­gua-hoi­ta­jat aloit­ti­vat kou­lu­tuk­sen tänään. Kie­liä on ympä­ri maa­il­maa ja intoa riit­tää. Kuin­ka lap­si oppii kie­len, kuin­ka Mea puhuu lap­sil­le, ovat poh­din­nas­sa. Tämä on ensim­mäi­nen kou­lu­tus, jos­sa kou­lut­ta­jat oppi­vat vähin­tään yhtä…

lue lisää

Liity sähköpostilistalle

Seuraa meitä