MeaLingua on nukke joka seikkailee maailmalla

MeaLingua on nukke joka seikkailee maailmalla

Mea­Lin­gua on roh­kea ja rei­pas edel­lä­kä­viä. Mea on maa­il­man­kan­sa­lai­nen, joka sopeu­tuu eri­lai­siin kult­tuu­rei­hin, ymmär­tää nii­tä ja osaa kie­liä. Mea antaa lap­sel­le suvait­se­vai­sen ja kie­li­tai­toi­sen roo­li­mal­lin, joka sel­viy­tyy maa­il­mal­la ja hyväk­syy toi­set ihmi­set. Mea­Lin­gua-nuk­ke on iloi­nen ja huu­mo­rin­ta­jui­nen.

Mea­Lin­gua-nuk­ke ei osaa lap­sen äidin­kiel­tä, vaan Mea näyt­tää mal­lia, kuin­ka kie­liä opi­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten kans­sa, oikeas­sa toi­min­nas­sa ja kos­ka me kaik­ki haluam­me luo­da sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja.

Mea­Lin­gua-nuken on suun­ni­tel­lut Maa­ret Söder­blom, TaM. Hän on saa­nut Meal­le oma­lei­mai­sen, ehkä vähän sala­pe­räi­sen ilmeen. Meal­la on sii­vet, joi­den avul­la se voi liik­kua min­ne tahan­sa maa­il­mas­sa ja pala­ta takai­sin ker­to­maan lap­sil­le kie­lis­tä ja kult­tuu­reis­ta ympä­ri maa­il­maa.